Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Máy vắt sữa bò đơn


Giá thỏa thuận

Vắt sữa bò cho hộ gia đình, một lần vắt được một con, thời gian vắt 5-7 phút/con.

  • 10 mặt hàng đang có

 | Home |