Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Xi lanh tự động 2 ml Trung quốc


Giá thỏa thuận

Dùng để tiêm vacxin, thuốc cho gia súc gia cầm, vời mức chia từ 0,1 - 2 ml, có thể đặt mức thuốc tiêm và xi lanh hút thuốc tự động theo chế độ đã đặt giúp đạt độ chính xác và tốc độ tiêm nhanh.

  • 500 mặt hàng đang có

 | Home |