Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Cao đạm


Giá thỏa thuận

Sản phẩm là sự tổ hợp hoàn hảo giữa các enjim, đạm thuỷ phân, vitamin, khoáng chất, giúp cho gia súc gia cầm non, ốm, sinh sản phục hồi, sinh trưởng phát triển nhanh, tăng khả năng chống đỡ dịch bệnh, cải thiện khẩu phần nghèo năng lượng, cân bằng dinh dưỡng cho sự phát triển của gia súc, gia cầm.

  • 10000 mặt hàng đang có

 | Home |