Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao

Dụng cụ Thú yProduct Image Tên mặt hàng- Giá tiền
Bàn mổ thú y

Bàn mổ thú y

Làm bằng thép không gỉ, có hệ thống nâng, hạ, xoay, gông cùm


... chi tiết

Bàn mổ tiểu gia súc

Bàn mổ tiểu gia súc

Làm bằng thép không gỉ, có bánh xe đẩy


... chi tiết

Bàn mổ đại gia súc

Bàn mổ đại gia súc

Làm bằng thép không gỉ, đặt cố định, nâng hạ bằng vô lăng tay


... chi tiết

Bình chứa thuốc

Bình chứa thuốc... chi tiết

Bộ dụng cụ sử lý sừng móng gia súc

Bộ dụng cụ sử lý sừng móng gia súc... chi tiết

Bộ phụ kiện trong Xi lanh tự động Hà lan

Bộ phụ kiện trong Xi lanh tự động Hà lan... chi tiết

Bộ tiểu phẫu thú y

Bộ tiểu phẫu thú y

Làm bằng thép không gỉ, 17 chi tiết


... chi tiết

Bộ tiểu phẫu thú y

Bộ tiểu phẫu thú y

Làm bằng thép không gỉ, 09 chi tiết


... chi tiết

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Làm bằng thép không gỉ, 33 chi tiết


... chi tiết

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Làm bằng thép không gỉ, 31 chi tiết


... chi tiết


 | Home |