Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao

Kính hiển viProduct Image Tên mặt hàng- Giá tiền
Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi

Loại một thị kính, một vật kính, Model:AKSNL


... chi tiết

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi

Loại một thị kính, 1 vật kính, Model: AKSNLF


... chi tiết

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi

Loại 2 thị kính, 1 vật kính, Model: AKS60


... chi tiết

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi

Loại 2 thị kính, 1 vật kính, Model: AKSNL


... chi tiết

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi

Loại 2 thị kính, 1 vật kính, Model: AKSZB45


... chi tiết

Kính hiển vi điện tử

Kính hiển vi điện tử

Kính hiển vi điện tử, đèn huỳnh quang halogen, 3 thị kính, thị kính thứ 3 có thể nối với cameda, màn hình hoặc máy...


... chi tiết

Kính hiển vi điện tử

Kính hiển vi điện tử

loại đơn giản, một thị kính, 3 vật kính, đèn halogen dùng trong nghiên cứu, sinh học, giáo duc...


... chi tiết

Kính hiển vi điện tử

Kính hiển vi điện tử

Loai một thị kính, 3 vật kính mode: ASK400A


... chi tiết

Kính hiển vi điện tử

Kính hiển vi điện tử

Loại một thị kính, 3 vâtj kính, Model: ASK600


... chi tiết

Kính hiển vi điện tử

Kính hiển vi điện tử

Loại một thị kính, 3 vật kính, Model ASK900


... chi tiết


 | Home |