Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao

Thiết bị tưới nhỏ giotProduct Image Tên mặt hàng- Giá tiền
Ống tưới nhỏ giọt - ống cứng

Ống tưới nhỏ giọt - ống cứng

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Ống tưới nhỏ giọt - ống mềm

Ống tưới nhỏ giọt - ống mềm

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Ống tưới nhỏ giọt - ống mềm

Ống tưới nhỏ giọt - ống mềm

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Ống tưới nhỏ giọt - ống sần

Ống tưới nhỏ giọt - ống sần

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Bộ chia đầu tưới nhỏ giọt

Bộ chia đầu tưới nhỏ giọt

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Bộ lọc cặn nước tưới

Bộ lọc cặn nước tưới... chi tiết

Bộ lọc cặn nước tưới

Bộ lọc cặn nước tưới... chi tiết

Bộ tưới nhỏ giọt dạng que cắm

Bộ tưới nhỏ giọt dạng que cắm

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Bộ đầu tưới nhỏ giọt ống cứng

Bộ đầu tưới nhỏ giọt ống cứng

Làm bằng nhựa pha píp, chịu lưc, chịu nhiệt, chống o xy hóa


... chi tiết

Bộ điều khiển giờ tưới tự động

Bộ điều khiển giờ tưới tự động... chi tiết


 | Home |