Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Máy ấp trứng gia cầm


Giá thỏa thuận

Ấp nở trứng gia cầm, có nhiều công xuất khác nhau: 3, 18, 380, 1200, 8000, 19000. 57000 quả/lượt, điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, thông gió, đảo trứng tự động.

  • 10 mặt hàng đang có

 | Home |