Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Ổ đẻ sập


Giá thỏa thuận

Khi gà vào đẻ song ổ tự động sập cửa lại, người công nhân có thể xác định được quả trứng đó là của con gà nào để kiểm tra năng xuất, lai tạo giống...

  • 100 mặt hàng đang có

 | Home |