Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Kìm thiến bò dạng bấm


Giá thỏa thuận

Dùng kìm bóp dập thừng dịch hoàn, chặn đường cung cấp dinh dưỡng cho dịch hoàn, dịch hoàn tự teo đi sau 1 đến 2 tuần bấm.

  • 100 mặt hàng đang có

 | Home |