Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Kìm thiến bò dạng đặt vòng


Giá thỏa thuận

Dùng để đặt vòng thiết chặt thừng dịch hoàn không cho cung cấp máy và chất dinh dưỡng xuống nuôi dịch hoàn, dịch hoàn tự teo đi sau 1 đến 2 tuần.

  • 100 mặt hàng đang có

 | Home |