Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Tủ bảo quản tinh


Giá thỏa thuận

Tủ có hệ thống điều kiển nhiệt tự động, đảm bảo đúng khoảng nhiệt độ từ 12 đến 17 oC (dưới 12 độ ngắt làm lạnh, trên 12 độ đóng làm lạnh).

  • 10 mặt hàng đang có

 | Home |