Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Máy khám thai lợn


Giá thỏa thuận

Máy dùng để khám thai lợn sau khi phối giống được 19 - 21 ngày, xác định xem lợn có chửa hay không, giúp cho người chăn nuôi quyết định chính xác việc nuôi dưỡng chăm sóc lợn nái chủa, độ chính xác của máy là 98 - 100 %, máy được thiết kế và sản xuất bởi công ty Renco - Mỹ.

  • 10 mặt hàng đang có

 | Home |