Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Máng ăn cho lợn choai


Giá thỏa thuận

Máng ăn dùng cho lợn choai, được làm bằng chất dẻo tổng hợp có cốt bông thuỷ tinh bên trong, một máng đơn co thể dùng cho 10 - 15 con lợn choai, một máng đôi có thể dùng cho 30 con lợn choai, có thể dùng trong dây chuyền cho ăn tự động hoặc bán tự động, máng có lắp đậy để bảo quản thức ăn, khi lợn vào ăn thức ăn tự chảy xuống, dùng máng này sẽ đảm bảo đúng, đủ nhu cầu sinh trưởng phát triển của lợn.

  • 150 mặt hàng đang có

 | Home |