Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao


Bình chứa nitơ lổng


Giá thỏa thuận

Chứa nitơ để bảo quản tinh bò, có nhiều loại: 1, 3, 6, 10, 15, 30, 35, 50, 100 lít, có 2 hãng cung cấp: Mỹ, Trung quốc.

  • 100 mặt hàng đang có

 | Home |