Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao

Dụng cụ Thú yProduct Image Tên mặt hàng- Giá tiền
Xi lanh bán tự động 10,30,50ml bằng Inox - Hà lan

Xi lanh bán tự động 10,30,50ml bằng Inox - Hà lan... chi tiết

Xi lanh tự động - Ha lan dạng súng bắn

Xi lanh tự động - Ha lan dạng súng bắn... chi tiết

Xi lanh tự động 2 ml Trung quốc

Xi lanh tự động 2 ml Trung quốc

Dùng để tiêm vacxin, thuốc cho gia súc gia cầm, vời mức chia từ 0,1 - 2 ml, có thể đặt mức thuốc tiêm và xi lanh hút...

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh tự động Trung quốc 5ml

Xi lanh tự động Trung quốc 5ml

Với mức chia từ 0,1 đến 5 ml, hút thuốc tự động, độ chính xác cao, tốc độ nhanh.

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh tự động Đức loại hút thuốc vỏ nhựa

Xi lanh tự động Đức loại hút thuốc vỏ nhựa

Tự động hút thuốc từ chai, bình, can theo mức đã định, độ chính xác rất cao, tốc độ tiêm rất nhanh, có 02 loại:...

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh tự động Đức loại hút thuốc vỏ sắt

Xi lanh tự động Đức loại hút thuốc vỏ sắt

Tự động hút thuốc tư chai, bình, can, có 02 loại: 5ml, 10ml cho sự lựa chọn của khách hàng.

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh tự động Đức loại rút thuốc vỏ nhựa

Xi lanh tự động Đức loại rút thuốc vỏ nhựa

Tự động rút thuốc từ chai thuốc, tự động hút thuốc theo mức đã đặt, có 03 loại: 0,3ml, 2ml, 5ml cho sự lựa chọn...

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh tự động Đức loại rút thuốc vỏ sắt

Xi lanh tự động Đức loại rút thuốc vỏ sắt

Tự động rút thuốc tiêm theo mức đã đặt, có 02 loại: 3ml, 5ml cho sự lựa chọn của khách hàng.

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh tự động Đức vỏ sắt tay cầm nhựa loại h

Xi lanh tự động Đức vỏ sắt tay cầm nhựa loại h

Tự động hút thuốc, rút thuốc từ chai, bình, can tiêm tự động theo mức đã định, có 03 loại: 1ml, 2ml, 5ml cho sự lựa...

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Xi lanh thường 20 ml bằng Inox - Ha lan

Xi lanh thường 20 ml bằng Inox - Ha lan... chi tiết


 | Home |