Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao

Dụng cụ Thú yProduct Image Tên mặt hàng- Giá tiền
Giá khống chế gia súc 1

Giá khống chế gia súc 1

Làm bằng thép không gỉ, dùng để khống chế gia súc để khám, tiêm, phẫu thuật...


... chi tiết

Giá khống chế gia súc 2

Giá khống chế gia súc 2

Làm bằng thép không gỉ, dùng để khống chế gia súc để khám, tiêm, phẫu thuật...


... chi tiết

Kìm bấm nanh gia súc

Kìm bấm nanh gia súc

Làm bằng thép không gỉ, dùng để cắt răng nanh cho gia súc


... chi tiết

Kìm bấm rìa tai gia súc

Kìm bấm rìa tai gia súc

Làm bằng thép không gỉ, dùng để cắt rìa tai gia súc, đánh số tai theo kiểu Liên xô hoặc Mỹ


... chi tiết

Kìm cố định gia súc

Kìm cố định gia súc

Làm bằng thép không gỉ, dùng để cố định cục bộ các bộ phần trên cơ thể gia súc cần kiểm tra, tiêm trọc, phẫu...


... chi tiết

Kìm cố định gia súc loại lớn

Kìm cố định gia súc loại lớn

Làm bằng thép không gỉ, dùng để cố định cục bộ các bộ phần trên cơ thể gia súc cần kiểm tra, tiêm trọc, phẫu...


... chi tiết

Khóa hãm chai thuốc trong XL tự động - Hà lan

Khóa hãm chai thuốc trong XL tự động - Hà lan... chi tiết

Kim tiêm

Kim tiêm

Kim tiêm làm bằng thép không gỉ, có các cỡ 7,9,12,16, 18... có thể dùng cho tất cả các loại xi lanh, có nhiều xuất xứ...

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Một số mẫu xi lanh tự động - Ha lan

Một số mẫu xi lanh tự động - Ha lan... chi tiết

Mực đánh dấu gia súc đã tiêm

Mực đánh dấu gia súc đã tiêm... chi tiết


 | Home |