Catalog Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
  Đăng kí  
Tìm kiếm
         Tìm kiếm nâng cao

Dụng cụ Thú yProduct Image Tên mặt hàng- Giá tiền
Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Làm bằng thép không gỉ, 28 chi tiết


... chi tiết

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Làm bằng thép không gỉ, 17 chi tiết


... chi tiết

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Bộ đồ mổ đại phẫu thú y

Làm băng thép không gỉ, có bánh xe chuyển động, xếp trượt gọn gàng


... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc tự động Đức

Bơm dung dịch, tiêm thuốc tự động Đức

Dùng để cho uống thuốc, cho ăn, tiêm cho gia súc tự động, có 03 loại: 10ml, 23ml, 30ml cho sự lựa chọn của khách hàng

Giá thỏa thuận

... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan... chi tiết

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan

Bơm dung dịch, tiêm thuốc, vacxin tự động - Hà lan... chi tiết


 | Home |